Garantie geregeld | STO-reisgarantie

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt CRUX Outdoor & Education gebruik van STO-reisgarantie op al haar pakketreizen (behalve losse accommodaties of losse trein- en vliegtickets). Stichting Take Over (STO) zal in geval van faillissement van CRUX Outdoor & Education ervoor zorgen, afhankelijk in welke fase van de reis u zich bevindt, dat u uw geld terugkrijgt, uw reis kunt vervolgen of naar huis kunt reizen.

Om dit te kunnen realiseren maakt de STO gebruik van een derdengeldenregeling.

Als reiziger betaalt u de reissom niet aan CRUX Outdoor & Education maar betaalt u deze aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow. Certo Escrow, een door de Nederlandsche Bank vrijgestelde betaaldienstverlener, beheert deze stichting.

Wanneer CRUX Outdoor & Education voor het einde van uw reis niet in surseance van betaling komt of failliet gaat wordt uw geld 1 dag na afloop van uw reis vrijgegeven aan CRUX Outdoor & Education. Mocht CRUX Outdoor & Education voor het einde van uw reis in surseance van betaling terecht komen of failliet gaan dan gaan uw reisgelden naar STO. Zo kunnen schuldeisers niet bij uw geld.

Indien u nog niet op reis bent ontvangt u de betaalde reissom terug. Wanneer u reeds onderweg bent zal STO ervoor zorgen dat u ofwel het rechtmatige deel van uw reissom terugkrijgt, dat u uw reis af kan maken of dat u naar huis kunt terug keren.

Uw boeking en procedure

Nadat u van CRUX Outdoor & Education een boekingsbevestiging en factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van de website van Certo Escrow. Na bevestiging van de uitnodiging kunt u direct overgaan tot betaling. U kunt indien u niet aan internetbankieren doet, ook een overboeking doen.

Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van het restant van de reissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat de volledige reissom voor vertrek betaald dient te zijn aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow.

Ter aanvulling:

- Het e-mailadres waar de uitnodiging tot betaling naar wordt verstuurd is hetzelfde als waarop u deze mail van ons ontvangt.

- Het volledige bedrag dient voor vertrek op de rekening te staan van Stichting Derdengelden Certo Escrow. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt CRUX Outdoor & Educaton zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast.
- De reissom wordt pas op rekening van CRUX Outdoor & Education gestort 1 dag na de einddatum van de activiteitenweek.
- Controleert u de gegevens goed als u bent ingelogd bij Certo Escrow, met name de datum van het einde van het arrangement is van belang.